Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.04.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 91 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību.
Noteikumi nosaka vienotu valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestāžu budžetu finansēšanas klasifikāciju pēc kreditora tipa (1.pielikums) un pēc finanšu saistību veida (2.pielikums). Budžetu finansēšanas klasifikāciju piemēro valsts, pašvaldību, budžetu, valsts un pašvaldību budžeta plānošanai, uzskaitei un pārskatu sagatavošanai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.