Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju

Pieņemts: 2005.01.25 Stājies spēkā: 2005.01.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 63 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību.
Noteikumi nosaka vienotu budžetu ieņēmumu klasifikāciju (1.un 2.pielikums). Budžetu ieņēmumu klasifikācija kodificē ieņēmumu veidus, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un apstrādi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.