Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pieņemts: 2005.03.01 Stājies spēkā: 2005.03.17 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 155 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību.
Noteikumi nosaka budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (1.pielikums).
Klasifikācija kodificē izdevumu veidus, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un apstrādi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.