Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.12 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 106 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma par budžetu un finanšu vadību.
Noteikumi nosaka vienotu budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām. (pielikums).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.