Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu

Pieņemts: 2005.03.29 Stājies spēkā: 2005.04.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 210 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju".
Noteikumi nosaka pasākumu kompleksu, kas nepieciešams civilās aviācijas drošības garantēšanai, lai efektīvi īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.2320/2002, kas iedibina vienotus noteikumus civilās aviācijas drošības jomā, un ar to saistītos Eiropas Kopienu tiesību aktus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)