Noteikumi par cukura ražošanas kvotām cukura ražotājiem 2005./2006.tirdzniecības gadā

Pieņemts: 2005.03.15 Stājies spēkā: 2005.03.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 189 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Cukura nozares likumu.
Noteikumi nosaka cukura ražošanas kvotas cukura ražotājiem 2005./2006 tirdzniecības gadā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.