Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 804 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Darba likumu.
Noteikumi nosaka no valsts budžeta finansējamo institūciju (budžeta iestādes, valsts aģentūras, no budžeta finansētie uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības) ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu darba samaksu (mēneša darba alga, piemaksas un prēmijas) un tās noteikšanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)