Noteikumi par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Izraēlas Valsts sadarbības nolīgumu par civilu globālu navigācijas satelītu sistēmu (GNSS)

Pieņemts: 2004.07.15 Stājies spēkā: 2004.07.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 605 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienas un tās dalībvalstīm un Izraēlas Valsti par civilu globālu navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.