Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto kodēto audu paraugu, kodēto DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa aprakstu un kodēto ģenealoģiju uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību un izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību

Pieņemts: 2004.08.10 Stājies spēkā: 2004.08.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 695 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Cilvēka genoma izpētes likumu.
Noteikumi nosaka genoma datu bāzē uzglabāto kodēto audu paraugu, DNS aprakstu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību. Minētos datus genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs uzglabā Latvijā vienotā valsts iedzīvotāju genoma datu bāzē.
Gēnu donors ar savu veselības stāvokļa aprakstu un DNS aprakstu, kas glabājas genoma datu bāzē, var iepazīties, apmeklējot medicīniski ģenētisko konsultāciju vai pie ārsta ģenētiķa.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.