Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem

Pieņemts: 2004.07.13 Stājies spēkā: 2004.08.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 603 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".
Noteikumi nosaka iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šīs procedūras, ja projektu no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības strukturālo instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kas ir pasūtītājs likuma "Par iepirkuma valsts vai pašvaldību vajadzībām" izpratnē.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)