Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdņu un darbinieku obligātās valsts apdrošināšanas kārtību un vienreizēja pabalsta apmēru ierēdnim, kurš guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai kura veselībai nodarīts citāds kaitējums

Pieņemts: 2004.09.21 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 801 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumu.
Noteikumi nosaka Iedzīvotāju vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdņu un ieslodzījuma vietā saskaņā ar darba līgumu strādājošo darbinieku obligātās valsts apdrošināšanas kārtību, kā arī vienreizēja pabalsta apmēru atbilstoši atbilstoši darbspēju zuduma pakāpei ierēdnim, kurš guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai kura veselībai nodarīts citāds kaitējums, kura dēļ viņš nevar pildīt amata pienākumus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)