Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem

Pieņemts: 2004.07.20 Stājies spēkā: 2004.08.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 617 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu.
Noteikumi nosaka iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu paraugu un iesniegumam pievienojamos dokumentus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.