Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.08.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 732 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu".
Noteikumi nosaka izglītības programmu minimālās prasības veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Latvijā, lai iegūto profesionālo kvalifikāciju atzītu ārvalstīs, kā arī institūcijas, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)