Noteikumi par kandidātu atlasi darbam Eiropas Policijas birojā

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2004.12.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1012 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par 1995.gada 26. jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropas konvencija), 1996.gada 23. jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienas Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. pants, un 1997.gada 19. jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas savienību K3. pants un Eiropola konvencijas 41. panta punkts" 10.pantu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā notiek kandidātu atlase darbam Eiropas Policijas birojā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)