Noteikumi par kārtību, kādā persona, kas studē augstskolā ārpus Latvijas, tiek iekļauta pilna laika studējošo sarakstā

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.15 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 30 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas obligātajam militārajam dienestam pakļauta persona, kas studē augstskolā ārpus Latvijas, tiek iekļauta pilna laika studējošo sarakstā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.