Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās

Pieņemts: 2004.08.17 Stājies spēkā: 2004.08.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 723 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumu.
Noteikumi nosaka dažu ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumus elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, elektriskajās spuldzēs un mājsaimniecības gaismekļos.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.