Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību

Pieņemts: 2004.09.21 Stājies spēkā: 2004.10.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 796 Kat.:

Noteikumi nosaka komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumus saskaņā ar Eiropas Komisijā saskaņotām atbalsta programmām (1.pielikums). Atbalsta programmas finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)