Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2006.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 99 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likumu.
Noteikumi nosaka tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, kompetentās institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.