Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā

Pieņemts: 2005.01.25 Stājies spēkā: 2005.02.03 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 69 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka kontroles kārtību autopārvadājumu jomā. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas neatkarīgi no īpašuma veida pārvadā pasažierus vai kravas, un dienestiem, kas kontrolē pasažieru un kravas pārvadājumus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.