Noteikumi par Lielupes ostas robežu noteikšanu

Pieņemts: 2005.03.15 Stājies spēkā: 2005.03.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 193 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Likumu par ostām.
Noteikumi nosaka, Lielupes ostas robežas saskaņā ar 1. un 2.pielikumu (ostas teritorijas kopplatība - 422 ha). Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumus Nr.64 "Noteikumi par Lielupes ostas robežu noteikšanu".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)