Noteikumi par Liepājas rajona Sakas novada izveidošanu

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 925 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Administratīvās teritorijas reformas likumu.
Noteikumi nosaka, ka tiek apvienoti Liepājas rajona Pāvilostas pilsēta un Sakas pagasts un izveidots Liepājas rajona Sakas novads. Liepājas rajona Sakas novada administratīvo robežu attiecīgajos plāna kartogrāfiskajos materiālos iezīmē Valsts zemes dienests.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.