Noteikumi par līguma starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un "Investitionsbank Schleswig-Holstein" par Kopienas iniciatīvas "Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programma" īstenošanu

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.09.10 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 741 Kat.:

Izdoti sakarā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Līgums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un "Investitionsbank Schleswig - Holstein"
Par Kopienas iniciatīvas "Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programma" īstenošanu ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.