Noteikumi par līguma starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un "Investitionsbank Schleswig-Holstein" par Kopienas iniciatīvas "INTERREG III C Ziemeļu zonas programma" īstenošanu

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.09.03 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 742 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Līgums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un "Investitionsbank Schleswig-Holstein" par Kopienas iniciatīvas "INTERREG III C Ziemeļu zonas programma" īstenošanu ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.