Noteikumi par līgumcenu robežām

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 997 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām".
Noteikumi nosaka Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām atbilstošas līgumcenu robežas, ko sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji piemēro piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumiem. Līgumcenu robežas ir šādas: piegāžu un pakalpojumu līgumiem - 281000 latu; būvdarbu līgumiem - 3530000 latu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)