Noteikumi par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi

Pieņemts: 2004.07.20 Stājies spēkā: 2004.07.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 608 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, marķējumā (informatīvā zīme vai uzlīme, informatīvais plakāts tirdzniecības vietā, rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi, elektroniskais ekrāns) un reklāmas publikācijās sniedzot patērētājiem informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)