Noteikumi par obligāti apsargājamiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektiem un to apsargāšanas kārtību

Pieņemts: 2004.11.23 Stājies spēkā: 2004.11.27 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 967 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likumu.
Noteikumi nosaka obligāti apsargājamos valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektus un to apsargāšanas kārtību. Apsardzi nodrošina valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektiem, kuru teritorija - paaugstinātas bīstamības josla - var tikt izmantota neatļautai gājēju kustībai, apdraudot cilvēku dzīvību un veselību, kā arī dzelzceļa satiksmes drošību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)