Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Republikas pārstāvim Eiropas Savienības institūcijā Eurojust

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 93 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Republikas pārstāvim Eiropas Savienības institūcijā Eurojust.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)