Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.10.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 857 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu.
Noteikumi nosaka pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību; kārtību, kādā nosakāma antropogēno slodžu ietekme uz pazemes ūdensobjektiem; pazemes ūdensobjektu klases un pazemes ūdeņu labas un sliktas ķīmiskās kvalitātes kritērijus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)