Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 980 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Eiropas ekonomisko interešu grupu likumu.
Noteikumi nosaka šādas pieteikumu veidlapas, uz kuru pamata tiek izdarīti ieraksti Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā:
1. Pieteikums Eiropas ekonomisko interešu grupas ierakstīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā (1.pielikums).
2. Pieteikums ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par izmaiņām Eiropas ekonomisko interešu grupā (2.pielikums).
3. Pieteikums ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par Eiropas ekonomisko interešu grupas filiāles atvēršanu (3.pielikums).
4. Pieteikums Eiropas ekonomisko interešu grupas filiāles izslēgšanai no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra (4.pielikums).
5. Pieteikums ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par Eiropas ekonomisko interešu grupas maksātnespējas procesu (5.pielikums).
6. Pieteikums ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par Eiropas ekonomisko interešu grupas darbības izbeigšanu (6.pielikums).
7. Pieteikums Eiropas ekonomisko interešu grupas izslēgšanai no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra (7.pielikums).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)