Noteikumi par prasībām mācību iestādēm un speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, un transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmām

Pieņemts: 2005.02.15 Stājies spēkā: 2005.05.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 131 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.
Noteikumi nosaka prasības mācību iestādēm un kvalifikācijas prasības speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī nosaka transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.