Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem

Pieņemts: 2004.08.10 Stājies spēkā: 2004.08.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 699 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.
Noteikumi nosaka preču zīmes reģistrācijas procedūrai nepieciešamo veidlapu paraugus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.