Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz profesionālās pieredzes ilgumu un veidu atsevišķās ekonomiskās darbības jomās

Pieņemts: 2004.10.12 Stājies spēkā: 2004.10.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 846 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu".
Noteikumi nosaka profesionālās pieredzes ilgumu un veidu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi tajās ekonomiskās darbības jomās, kurās izvirzītas noteiktas prasības attiecībā uz pretendenta vispārīgajām, komerciālajām vai profesionālajām zināšanām vai prasmēm.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)