Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem

Pieņemts: 2005.01.04 Stājies spēkā: 2005.01.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 11 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.
Noteikumi nosaka sabiedriskā labuma organizācijas izdevumu veidus, kas Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē ir uzskatāmi par sabiedriskā labuma organizācijas administratīvajiem izdevumiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)