Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumu paraugu un saturu

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2004.12.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1026 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām".
Noteikumi nosaka šādu paziņojumu saturu un paraugus: periodiskais informatīvais paziņojums; periodiskais informatīvais paziņojums, kas ir arī dalības uzaicinājums;
paziņojums par līgumu; paziņojums par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu; paziņojums par metu konkursa rezultātiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)