Noteikumi par saprašanās memoranda par Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas īstenošanu

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.09.10 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 745 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Saprašanās memorands par Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas īstenošanu ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.