Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 674 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu.
Nosaka kritērijus, pēc kādiem sprādzienbīstami un ugunsbīstami objekti iekļaujami tādu sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu un īpaši svarīgu objektu sarakstā, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, kā arī kārtību, kādā minētie objekti iekļaujami sarakstā.
Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2003. gada 30. septembra MK noteikumi nr.540.
Salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošajiem noteikumiem, jaunie noteikumi paredz kārtību, kādā objektu atzīst par īpašu svarīgu un iekļauj sarakstā (pamatojoties uz fizisku vai juridisku personu priekšlikumu).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)