Noteikumi par stipendijām

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.09.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 740 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu un Izglītības likumu.
Noteikumi nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem: augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās; profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās; profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.