Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa

Pieņemts: 2004.09.07 Stājies spēkā: 2004.09.30 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 767 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ceļu satiksmes likumā noteiktajos gadījumos transportlīdzekli piespiedu kārtā pārvieto uz speciālu stāvvietu vai uz citu - stāvēšanai atļautu - vietu, un kārtību, kādā transportlīdzeklis atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.