Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību

Pieņemts: 2005.02.08 Stājies spēkā: 2005.02.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 119 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Patvēruma likumu.
Noteikumi nosaka uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamās preču iegādes izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību patvēruma meklētājiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.