Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 928 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
Noteikumi nosaka valsts atbalsta apmēru, ko piešķir ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, un nosacījumus atbalsta saņemšanai. Atbalsts ir naudas summa, kuras apmērs atbilst piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēram. Tiesības uz atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā līdz 18 gadiem, kuram nav noteikta invaliditāte, kuram ir piešķirts personas kods (izņemot bērnu, kurš Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju), kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un kurš neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)