Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā

Pieņemts: 2005.03.29 Stājies spēkā: 2005.04.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 205 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likumu.
Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par ieraksta izdarīšanu šķīrējtiesu reģistrā, kā arī tās samaksas kārtību un atvieglojumus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)