Noteikumi par valstu un starptautisko organizāciju sastādītajiem sarakstiem, kuros iekļautas personas sakarā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.10.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 840 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu".
Noteikumi nosaka valstu un starptautisko organizāciju sastādītos sarakstus, kuros iekļautas personas sarakstā ar aizdomām par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā un kurus atzīst Latvijas Republika.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)