Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

Pieņemts: 2005.02.15 Stājies spēkā: 2005.02.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 125 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu".
Noteikumi nosaka: ārvalstīs iegūtus zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (turpmāk - zobārsta kvalifikācijas dokumenti) un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus zobārstniecības apakšspecialitātēs (turpmāk - zobārsta apakšspecialitātes kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu; papildus nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem zobārsta kvalifikācijas un zobārsta apakšspecialitātes kvalifikācijas dokumentiem zobārsts ieguvis likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru, saturu un specializāciju), bet attiecīgo dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai zobārsta specialitātē un zobārstniecības apakšspecialitātēs.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.