Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes nolikums

Pieņemts: 2005.01.25 Stājies spēkā: 2005.01.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 55 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padome ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)