Pagaidu kārtība, kādā izsniedzamas licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) būvniecībā

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.09 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 97 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
Noteikumi nosaka pagaidu kārtību, kādā juridiskajām personām tiek izsniegta licence uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) būvniecībā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.