Par 1970.gada 19.oktobra NATO līgumu par tehniskās informācijas sniegšanu aizsardzības nolūkā

Pieņemts: 2004.07.27 Stājies spēkā: 2004.07.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 625 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka 1970. gada 19. oktobra NATO līgums par tehniskās informācijas sniegšanu aizsardzības nolūkā ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.