Par Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanu

Pieņemts: 2004.09.30 Stājies spēkā: 2004.10.06 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma mērķis ir nodrošināt Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanas ietekmes uz vidi novērtējumu nolūkā saglabāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli - Bauskas pilsdrupas ar parku - un valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli - Bauskas viduslaiku pili.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.