Par Galvojuma līgumu starp Latvijas Republiku un Ziemeļu Investīciju banku attiecībā uz investīciju projektu aizdevumiem un galvojumiem par investīciju projektu aizdevumiem saskaņā ar Statūtu 7. un 8.pantu, kuri pievienoti Līgumam par Ziemeļu Investīciju banku, kas parakstīts 2004.gada 11.februārī starp Dānijas Karalisti, Igaunijas Republiku, Somijas Republiku, Islandes Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Norvēģijas Karalisti un Zviedrijas Karalisti

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2004.12.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1051 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Galvojuma līgums starp Latvijas Republiku un Ziemeļu Investīciju banku attiecībā uz investīciju projektu aizdevumiem un galvojumiem par investīciju projektu aizdevumiem saskaņā ar Statūtu 7. un 8. pantu, kuri pievienoti Līgumam par Ziemeļu Investīciju banku, kas parakstīts 2004.gada 11. februāra starp Dānijas Karalisti, Igaunijas Republikas, Somijas Republiku, Islandes Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Norvēģijas Karalisti un Zviedrijas Karalisti, ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)