Par invalīdu biedrību uzņēmumiem, kuriem nepiemēro likumā noteiktās iepirkuma procedūras

Pieņemts: 2004.09.09 Stājies spēkā: 2004.10.08 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likums nosaka noteiktās iepirkuma procedūras, ja iepirkuma paredzamā vērtība nepārsniedz 10 000 latu un preces vai pakalpojumus iepērk no šādiem invalīdu biedrību uzņēmumiem:
1) bezpeļņas organizācija Latvijas Nedzirdīgo savienības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zīmju valodas centrs";
2) bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs";
3) bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNS Komunikāciju centrs";
4) Latvijas Neredzīgo biedrības bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību informācijas dienests "Brailinform";
5) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils uzņēmums";
6) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LNB Jugla";
7) Latvijas Nedzirdīgo savienības bezpeļņas organizācija "Surdotehnikas palīdzības centrs";
8) Latvijas Nedzirdīgo savienības Daugavpils mācību un ražošanas uzņēmums "Dana";
9) Latvijas Nedzirdīgo savienības Rīgas mācību un ražošanas uzņēmums "Auseklis";
10) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Neredzīgo biedrības Liepājas uzņēmums";
11) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija";
12) sabiedrība ar ierobežotu atbildību bezpeļņas organizācija "Maltas Ordeņa palīdzības dienests";
13) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu mācību un ražošanas uzņēmums".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)