Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos

Pieņemts: 2004.12.16 Stājies spēkā: 2005.07.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likums attiecas uz fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ieguvušas īpašumā vai tiesiskā valdījumā kokus vai apaļos kokmateriālus vai kurus veic apaļo kokmateriālu uzglabāšanu, apstrādi un pārstrādi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.